Wczesnym popołudniem, gdy po kolejnym ataku czołgi 35 pułku wdarły się na polanę koło zabudowań wsi Mokra III, dowódca 21 dywizjonu mjr St. Gliński zameldował się w dowództwie 21 pułku ułanów, deklarując gotowość wykonania przeciwuderzenia swymi wozami bojowymi.

Po odparciu nieprzyjacielskiego ataku dowódca pociągu kpt. M. Malinowski otrzymał około godz. 14.00 rozkaz osłonięcia ogniem stanowisk 19 pułku ułanów na skrajnym prawym skrzydle brygady, w rejonie położonej nad Liswartą wsi Zawady, skąd dochodziły alarmujące meldunki o posuwających się wzdłuż rzeki wozach pancernych.

Podczas kolejnego ich uderzenia około godz. 13.00 część 35 pułku czołgów przedarła się na polanę Mokra i przypuściła bezpośredni atak na pozycje baterii 2 dak-u. Wykorzystując dające wgląd na polanę prześwity między drzewami, załoga pociągu przyjęła nadjeżdżające czołgi ogniem artylerii.

W walkach Wołyńskiej BK wziął także udział przydzielony do niej 53 pociąg pancerny "Śmiały". Odjechał on z Niepołomic 27 sierpnia, początkowo do Koluszek, potem do Radomska, a następnie na stacje Rudniki koło Częstochowy.

Drugi pluton - mimo iż nie miał do swych ckm-ów amunicji przeciwpancernej - wykonał około godz. 10.00 krótkie przeciwuderzenie w kierunku wsi Mokra II.

Następnego dnia 41 kompania stała w lesie koło wsi Szczyty, w gotowości do przeciwuderzeń. Podczas odwrotu 30 DP na linię Widawki oddział wykonał nocny przemarsz i 3 września przybył w rejon m. Kluki, stanowiąc nadal część odwodu dywizji (6).

41 samodzielną kompanię czołgów rozpoznawczych przydzielono w przeddzień wojny do 83 pp, wysuniętego na przedpole 30 DP na zachodni brzeg Warty, do lasów koło wsi Parzymiechy.

42 samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych oczekiwała od 1 września pod Szadkiem na nadejście transportów Kresowej BK, z którą miała współdziałać.

Oddziały Kresowej BK, która miała osłaniać prawe skrzydło armii "Łódź", znajdowały się 1 września jeszcze w transportach. Pociąg wiozący 61 dywizjon pancerny, który 29 sierpnia wyjechał ze Lwowa, został przed południem - nieszkodliwie na szczęście - zaatakowany przez lotnictwo.

W nocy, podczas luzowania, kompania została omyłkowo ostrzelana przez placówkę z 31 pp, przy czym ranny został m.in. plut. Chełstowski (4).